skip to Main Content

Leuker kunnen we het wel maken, makkelijker ook.

KEI-goed bezig

Papier en ordners, heuse kopieerafdelingen, magazijnstellingen vol mappen en hoge portokosten. Nog niet zo lang geleden was dit de werkelijkheid van de bewindvoerder. Belastingaangiften werden al jaren via het internet aan de overheid aangeboden. De postbode was nog steeds de link tussen de rechter en het bewindvoerderskantoor. Gelukkig zijn ze sinds kort bij de overheid KEI-goed bezig.

De minister van Justitie en veiligheid heeft samen met de Raad voor de Rechtspraak het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) ontwikkeld. Dankzij dit programma kunnen we nu eenvoudig met de rechtbank communiceren.

Rol van de rechtbank

Bewindvoering komt gelukkig niet vaak  negatief in het nieuws. Maar als het wel gebeurt dan gaat het vaak om slechte eigenschappen van een bewindvoerder. Hij of zij heeft dan iets gedaan waarmee het belang van de klant is geschaad. De rechter speelt een essentiële rol als toezichthouder. Hij benoemt ons als bewindvoerder en controleert vervolgens of wij de taken transparant en op de juiste wijze hebben uitgevoerd.

Onze taken bestaan uit het in kaart brengen van de inkomsten en uitgaven en de bezittingen en schulden. Daarvan maken wij een boedelbeschrijving en een plan van aanpak die we delen met de rechter. Jaarlijks brengen we via de Rekening en verantwoording in beeld hoe het met de geldzaken van de betrokkene gaat. Ons doel is om de geldzaken van de klant op termijn weer op orde te krijgen en te houden, al dan niet zelfstandig.

Een hekel aan kopiëren

NeBeK werkt met verschillende afdelingen aan eenzelfde dossier. We hebben een hekel aan kopiëren en daarom moet elk document slechts één keer digitaal ingevoerd worden. Dit kan gaan om een factuur, een contract of een jaaropgaaf. Niet alleen bankmutaties worden automatisch ingelezen en verwerkt, maar ook de belastingaangifte en de aanvragen voor toeslagen worden volledig digitaal verzorgd. Wij streven ernaar om de back office zo in te richten dat iedere onduidelijkheid of vraag al voor de wettelijke verantwoording is getackeld.

Voordeel betrokkene

Omdat we werken met duidelijke processen die gekoppeld zijn aan digitalisering is de status van alle dossiers duidelijk. Natuurlijk kunnen we niet alle problemen van de betrokkene direct oplossen. Wat we wel kunnen is de betrokkene goed en duidelijk informeren. De klant begrijpt daarom beter waarom wij voor hem bepaalde financiële keuzes hebben moeten maken.

Dankzij de inspanning van de overheid vol in te zetten op digitalisering kunnen wij onze klant dus beter informeren. Zij verdient wat ons betreft daarom het predicaat KEI-Goed bezig.

Back To Top