skip to Main Content

‘De Financieel Mantelzorger’

De toekomst een stapje voor zijn, dat is het doel. Ooit kan er een moment komen dat u uw geldzaken uit handen wil of moet geven. Wat moet er dan met uw financiën en bezittingen gebeuren? En wie mag daar namens u over beslissen? Integriteit en vertrouwen is dan essentieel.

Als Financieel Mantelzorger ondersteunen wij vele mensen op het gebied van de dagelijkse financiën. Dit kunnen wij doen op basis van een door u afgegeven volmacht, door benoeming van ons in uw levenstestament en door benoeming van ons in uw testament.

Steeds meer notarissen onderkennen de noodzaak van de benoeming van een onafhankelijke, onpartijdige en  deskundige organisatie in een levenstestament en testament. Wij worden als organisatie hier frequent voor ingeschakeld. De samenleving wordt steeds complexer en het zicht op vermogen zorgt binnen vele gezinnen voor ongewenste situaties.

Ons streven is dat iedereen zo lang mogelijk de eigen geldzaken kan regelen en dat de individuele wensen maximaal worden nageleefd. Wij komen pas in actie als dat nodig is en pas wanneer u dat hebt aangegeven.

Continuïteit in onze dienstverlening is voor u van essentieel belang. Hiertoe hebben wij onze organisatie ingericht middels een besloten vennootschap genaamd NeBeK BV.

De Financieel Mantelzorger is een handelsnaam van NeBeK BV.

Ons motto is: Nu Regelen geeft Nu Rust en Straks Rust.

Samenwerken aan rust in de financiën

‘Als Financieel Mantelzorger dragen wij ook een maatschappelijke boodschap uit’

Wij verwijzen u hiertoe graag naar onderstaande websites:

‘Hoe helpen wij mensen die de financiën niet meer zelf willen of kunnen verzorgen?’

Als mensen de financiën niet meer zelf willen regelen kunnen wij u helpen. In overleg met u worden uw wensen op financieel gebied in beeld gebracht. Deze wensen worden vastgelegd in een notariële volmacht. Dit is een document dat een notaris opstelt en waarin u een persoon of organisatie het recht geeft om namens u bepaalde financiële zaken te regelen. U bepaalt zelf in overleg met de notaris wat u wil uitbesteden. Wij kunnen u volledig inzicht verlenen in uw digitaal dossier. En dit 24/7. U kunt dus zelf de regie bewaken indien u dit wenst. Volledige openheid en transparantie is voor ons een standaard norm.

Lees meer over de persoonlijk assistent.

Back To Top