skip to Main Content

‘NeBeK, Nederlands Executeurs en Bewindvoerders Kantoor’

NeBeK is initiatiefnemer van onderstaande innovatieve maatschappelijke boodschappen. Hiermee laat NeBeK zien dat het belang van de mens centraal staat en dat er naast een individueel belang er tevens aandacht geschonken moet worden aan de bredere maatschappelijke belangen.

De toekomst een stapje voor zijn, dat is het doel van NeBeK. Ooit kan er een moment komen dat u uw geldzaken uit handen wil of moet geven. Wat moet er dan met uw financiën en bezittingen gebeuren? En wie mag daar namens u over beslissen? Moeilijke vragen. NeBeK maakt het makkelijk om hierover na te denken. En uw keuzes vervolgens vast te leggen. Zo werken we samen met u aan uw oplossing.

Ons streven is dat iedereen zo lang mogelijk de eigen geldzaken kan regelen. Wij komen pas in actie als dat nodig is. Uw geldzaken en -zorgen nemen we graag van u over. De controle houdt u zelf. Altijd.

Ons motto is dan ook: Nu regelen. Nu rust. Straks rust.

Geïnitieerde innovatieve maatschappelijke boodschappen door NeBeK:

Samenwerken aan rust in de financiën

‘Hoe helpt NeBeK mensen bij dementie of ziekte?’

Als mensen zien aankomen dat de financiën niet meer goed geregeld kunnen worden, helpt NeBeK bij het maken van de juiste keuzes. Met behulp van o.a. het Gemoedsrustplan of het Ondernemerstestament wordt duidelijk hoe de financiën in de toekomst geregeld moeten worden en wie dit gaat verzorgen. NeBeK kan helpen uw financiële zaken vertrouwd volgens uw wensen te regelen.

Nu regelen. Nu rust. Straks rust.

‘Hoe helpt NeBeK mensen die de financiën niet meer zelf willen verzorgen?’

Als mensen de financiën niet meer zelf willen regelen, helpt NeBeK. In overleg met u worden uw wensen op financieel gebied in beeld gebracht. Deze wensen worden vastgelegd in een notariële volmacht. Dit is een document dat een notaris opstelt en waarin u een persoon of organisatie het recht geeft om namens u bepaalde financiële zaken te regelen. U blijft zelf de regie houden over uw eigen financiën. NeBek zal u volledig inzicht verlenen in uw digitaal dossier. Als u dat wenst kunt u 24/7 uw gegevens inzien. Bovendien legt NeBeK uiteraard periodiek verantwoording aan u af.

Nu regelen.

Back To Top