skip to Main Content

Over NeBeK

Wij zijn NeBeK (Het Nederlands Executeurs en Bewindvoerders Kantoor). We werken voor mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of veranderende levenssituatie niet meer zelfstandig voor hun financiën kunnen of willen zorgen. In deze kwetsbare situaties tonen wij onze kracht. Wij handelen vanuit jarenlange financiële, juridische, administratieve en bancaire expertise. En vooral: vanuit uw belang.

Uw gemoedsrust is ons doel. Het veilige besef dat uw financiële zaken geregeld blijven zoals u dat wenst. We realiseren ons dat geld en bezittingen weliswaar worden uitgedrukt in cijfers, maar vooral emotionele waarde hebben. Voor uzelf en voor de naasten aan en om wie u geeft. Die waarde is voor ons leidend.

Uw belang staat bij ons centraal. Dat ziet u terug in onze dienstverlening. Die is:

Begrijpelijk: Wij kennen de financiële wetten, spelregels en procedures van haver tot gort. We vertalen deze in makkelijke woorden, zodat u begrijpt wat belangrijk en mogelijk is. En wij samen met u kunnen bepalen wat in uw situatie wenselijk is.

Hartelijk/eerlijk: Voor mensen die onvrijwillig in een situatie komen waardoor zij financieel niet meer zelfstandig kunnen of willen handelen, zetten wij onze expertise langdurig in.  Niet alleen uit vertrouwen op onze kennis en integriteit, maar vooral vanuit onze betrokkenheid en omdat we graag goed doen. Goed, gedegen en met hart en ziel.

Controleerbaar: Wij hanteren het 4-ogen principe: er zijn altijd meerdere NeBeK- dienstverleners bij uw financiële huishouding betrokken. Zij controleren elkaar. U heeft zelf op ieder gewenst moment inzage in onze werkwijze. Wij staan voor volledige transparantie. Dat zijn we aan u en aan onszelf verplicht. Indien gewenst krijgt u 24-7 toegang tot uw dossier.

Onze ambitie. Is het realiseren van een wereld waarin geen financieel misbruik wordt gemaakt van personen in een afhankelijkheidssituatie. Daarom zullen wij altijd zorgvuldig, gedegen, betrouwbaar en integer de financiële belangen van ouderen en kwetsbare personen behartigen.

NeBeK’s initiatieven

 

De initiatiefnemers van NeBeK bv zijn tevens de initiatiefnemers van Stichting Regelen geeft Rust.

Persoonlijke contacten zijn de voornaamste stappen om te komen tot vertrouwen. Immers uw wensen en mogelijke zorgen dient u in vertrouwde handen te leggen. Indien u voornemens bent om NeBeK bv als (levens)executeur in uw (levens)testament te benoemen of NeBeK bv aan te wijzen als toezichthouder zal er eerst een persoonlijke kennismaking plaatsvinden.

Om individuele (detail)wensen vast te leggen hebben de initiatiefnemers van NeBeK bv tevens ontwikkeld Het Gemoedsrustplan en Het Ondernemerstestament.

Back To Top