skip to Main Content

Tarieven

Tarief Executeur (afwikkelen nalatenschap na overlijden)

Voor de ondersteuning bij de afwikkeling van een nalatenschap (als gevolmachtigde of als aangewezen executeur) hanteren wij  een uurtarief € 150,- per uur.

Tarief Levensexecuteur (ondersteuning financiële huishouding tijdens leven)

Voor de werkzaamheden als levensexecuteur hanteren wij een uurtarief van € 120,- per uur.

Tarief bij benoeming in levenstestament of testament

Indien NeBeK bv benoemd wordt in uw levenstestament of testament zullen wij vanuit onze zorgplicht periodiek contact met u hebben over de actualiteit van uw wensen en gedachten. Om het werk als (levens)executeur zorgvuldig uit te kunnen voeren zal bij ons bekend moeten zijn hoe u hierover denkt. De vergoeding voor deze dienstverlening bedraagt € 99,- per jaar tot het moment dat de feitelijke werkzaamheden als (levens)executeur starten.

Wanneer u de detailwensen en gedachten nog niet heeft vastgelegd adviseren wij u om gebruik te maken van de tool van het gemoedsrustplan of het ondernemerstestament teneinde deze wensen en gedachten concreet vast te leggen. De kosten van deze tool zijn voor u, bij benoeming van NeBeK bv tot levensexecuteur of executeur, gratis.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Heeft u vragen over onze tarieven?

Neem contact op met ons en laat u informeren

Back To Top