skip to Main Content

De financiële mantelzorger – de levensexecuteur

Indien u door leeftijd, ziekte of een veranderende levenssituatie niet zelfstandig voor de eigen geldzaken meer kan zorgen komt er een moment dat iemand anders dit moet overnemen. Dit kan een gemachtigde zijn die door u is aangewezen. Indien u geen gemachtigde hebt aangewezen kan het zijn dat anderen via de kantonrechter gaan handelen voor en namens u zonder dat u daar nog grip op hebt.

Omdat het over uw vermogen gaat en u derhalve ook zal willen bepalen wat er moet gebeuren in het geval dat u de eigen financiën niet meer kan of wil verzorgen (denk bijvoorbeeld aan de steeds grotere groep aan dementerenden) dient u uw wensen nu vast te leggen. Dit kan via een uitgebreide notariële volmacht (veelal via het levenstestament) of middels bijvoorbeeld een bancaire volmacht (met beperktere bevoegdheden).

De volmacht geven aan een door u aangewezen vertrouwenspersoon lijkt het meest logisch. Echter het kan zijn dat u op zoek bent naar een professionele partij die deze vorm van dienstverlening tot de dagelijkse werkzaamheden heeft gemaakt. Onafhankelijkheid, deskundigheid, integriteit zijn dan de vereiste voorwaarden.

NeBeK bv verzorgt de financiën voor onder andere personen op leeftijd, voor personen met een geestelijke beperking, voor alleenstaanden, voor families ter voorkoming van familiaire discussies en nog voor vele andere personen in diverse situaties.

Hebt u aanvullende vragen?

Neem contact op met ons en laat u informeren

Back To Top