skip to Main Content

Hoe werkt bewindvoering?

Bewindvoering

Als iemand door leeftijd, ziekte of een veranderende levenssituatie niet zelfstandig voor de eigen geldzaken kan zorgen dan komt er een moment dat iemand anders dit moet overnemen. Dit kan een gemachtigde zijn die is aangewezen in het financieel levenstestament, maar dit kan ook een erkend bewindvoeringskantoor zoals NeBeK zijn.

NeBeK als bewindvoerder

Als NeBeK in het financieel levenstestament als gevolmachtigde is aangewezen dan zal aan de kantonrechter gevraagd worden om het bewind uit te spreken op basis van de gemaakte keuzes in het financieel levenstestament. Wacht daarom ook niet te lang met het opmaken van dit testament, omdat anders de rechter willekeurig een ander als bewindvoerder aan kan wijzen.

Als NeBeK als bewindvoerder is aangewezen dan zal zij er alles doen om het bestaande vermogen zo goed mogelijk in tact te houden. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de financiële wensen, mogelijkheden en verplichtingen. Feitelijk neemt NeBeK het betalingsverkeer over. Zo controleert zij de inkomsten en doet de betalingen. Belastingzaken en toeslagen worden geregeld.

Jaarlijks legt NeBeK verantwoording af aan de kantonrechter. Zo controleert de rechter of de uitgaven in lijn zijn met de vooraf ingediende afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een budgetplan dat ook in het bezit is van de rechtbank. Deze controles zijn streng en dat vinden wij alleen maar terecht.

NeBeK’s missie is: onze werkwijze tot de nieuwe standaard maken.

Hebt u aanvullende vragen?

Neem contact op met ons en laat u informeren

Waarom
NeBeK Bewindvoering

Bewindvoerder

De door de Rechtbank benoemde bewindvoerder neemt de taken voor bewindvoering waar. NeBeK is een professioneel erkend bewindvoerderskantoor. De bewindvoerder zorgt voor de eerstelijns communicatie met de onder bewind gestelde alsmede met de direct betrokkenen.

De taak van een bewindvoerder moet niet licht opgenomen worden. Naast de financiële zorg is de bewindvoerder veelal op bredere vlakken het aanspreekpunt voor de onder bewind gestelde of de direct betrokkenen.

Back To Top