skip to Main Content

Voortgang wetsvoorstel Voltooid Leven

De NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde) is een vereniging die zich in zet voor keuzevrijheid aan het einde van het leven.

Onlangs hebben zij onderstaande blog geplaatst welke wij u niet willen onthouden. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de website van de vereniging.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is zeer teleurgesteld over het negatieve advies van de Raad van State over het wetsvoorstel Voltooid Leven. Het stoort de NVVE dat de Raad daarbij sterk leunt op het Perspectief-onderzoek van drie jaar geleden.

Op basis van dat onderzoek, waar de NVVE destijds al kritiek op had, vindt de Raad van State onder meer dat het wetsvoorstel er onvoldoende rekening mee houdt dat de doodswens van een oudere niet altijd consequent is. Een bedenktijd van twee maanden is daarom volgens de Raad niet afdoende. Volgens de NVVE getuigt dit van betutteling van oudere mensen en is het een miskenning van de weloverwogen en vrijwillige keuze die in het wetsvoorstel wordt beoogd. 

Het wetsvoorstel komt voort uit het burgerinitiatief Uit Vrije Wil, dat in het jaar 2010 in plaats van de benodigde 40.000 maar liefst 116.871 handtekeningen verzamelde om een zelfgekozen levenseinde mogelijk te maken voor oude mensen die hun leven voltooid achten. Een medische grondslag zou daarvoor niet nodig zijn en mensen zouden daardoor niet afhankelijk zijn van een dokter, zoals bij euthanasie wel het geval is. In het wetsvoorstel van D66 wordt voorgesteld dat mensen vanaf 75 jaar hun leven kunnen laten beëindigen door een speciaal daarvoor opgeleide levenseindebegeleider. 

De Raad van State is van mening dat bij zo’n levensbeëindiging altijd een dokter aanwezig moet zijn, zodat die kan ingrijpen als het niet naar wens verloopt. De NVVE voorziet dat dokters zich niet voor die rol zullen lenen als zij verder geen invloed mogen hebben op de vraag of de betrokkene wel in aanmerking komt voor levensbeëindiging. In de praktijk zou de wet dan ook een lege huls blijken te zijn. 

“We zien dat het nu moeilijk wordt om het voorstel ter stemming in de Kamer in te dienen, maar we hopen dat D66 in het wetsvoorstel in ieder geval de beperkende en bevoogdende adviezen van de Raad van State niet overneemt’’, zegt NVVE-bestuurder Fransien van ter Beek. ,,Een wet Voltooid Leven zou tegemoetkomen aan de wens van veel ouderen die klaar zijn met hun leven en zonder tussenkomst van een arts uit het leven willen stappen. Het wordt tijd dat we in Nederland een volgende stap maken in de zelfbeschikking over hoe, waar en wanneer iemand overlijdt.”

Bron: www.nvve.nl

Back To Top