skip to Main Content

Let op de signalen

Wist u dat jaarlijks circa 30.000 ouderen slachtoffer worden van financieel misbruik. In werkelijkheid ligt dit aantal nog hoger, maar veel gevallen komen niet aan het licht of zijn niet meetbaar. En niet alleen ouderen kunnen de dupe zijn van financieel misbruik, ook mensen met een lagere financiële zelfredzaamheid kunnen de dupe worden van financieel misbruik.

Financieel misbruik

Er zijn verschillende vormen van financieel misbruik. Vaak gaat het om hogere geldopnamen dan normaal of goederen die zomaar zijn verdwenen. Ook kan een testamentwijziging of het sluiten van volmachten en overeenkomsten wijzen op financieel misbruik. Bijna altijd is er sprake van een vertrouwensrelatie tussen de benadeelde en degene die zich schuldig maakt aan het misbruik.

Bij de meeste oudere stellen is het vaak zo geregeld dat één van de partners de financiële zaken regelt. Zolang beide gezond blijven is er niets aan de hand, maar wat als de financieel kundige partner iets overkomt?

Financieel misbruik ontstaat geleidelijk. Het begint vaak met een toenemende kwetsbaarheid van de uiteindelijk benadeelde persoon. Dit kan zich uiten in zowel lichamelijke als geestelijke achteruitgang. Een vriendelijke buur of een bekende kan zich opwerpen als de redder in nood door bijvoorbeeld eerst de boodschappen te doen. Als de vertrouwensband is gemaakt dan zijn er helaas vele mogelijkheden om financieel misbruik te bewerkstelligen (voorbeelden: pinpas wordt meegegeven, volmachten worden in stilte gemaakt, testamenten worden aangepast etc.). Financieel misbruik ligt dan op de loer.

Hoe dan wel?

Iemand die op basis van een vertrouwensrelatie een volledige volmacht heeft ontvangen hoeft geen wettelijke rekening en verantwoording af te leggen. Met behulp van een notariële akte zou dit geregeld kunnen worden, maar dat gaat veel mensen te ver.

U wilt wel graag grip houden op uw financiële beslissingen nu en in de toekomst. U moet vertrouwen hebben in een professionele partij die periodiek gecontroleerd wordt door overheidsinstanties. Een partij die ook bereid is om in overleg met u verantwoording af te leggen aan andere door u aangewezen personen of instanties. Dit alles om te waarborgen dat uw wensen ook juist ingevuld worden op financieel gebied. Immers vertrouwen moet u niet zomaar geven maar moet verdiend worden door degene waar u uw vertrouwen aan wil geven.

Vaak komt een ziekte of ongeval onverwacht. U heeft dan ineens veel aan uw hoofd. Geld mag dan ‘maar geld’ zijn, uw geldzaken kunnen u op zo’n moment veel zorgen geven. Om deze zorgen weg te nemen is er Het Gemoedsrustplan. Met het Gemoedsrustplan weet u zeker dat uw geldzaken ook in de toekomst volgens uw wensen geregeld worden.

Uiteraard kunnen de professionals van NeBeK u bijstaan in uw proces van overwegingen.

Back To Top