skip to Main Content

Beschermingsbewindvoerder

Beschermingsbewindvoerder zorgt voor financiële rust

NeBeK, het Nederlands Bewindvoeringskantoor, is dé organisatie die mensen op professionele wijze helpt om hun financiële zaken weer op orde te krijgen. Al tien jaar timmeren wij hiermee aan de weg, hetzij op het gebied van ondersteuning bij schuldenbewind, hetzij als beschermingsbewindvoerder. In die laatste functie nemen wij het op ons om ervoor te zorgen dat het door de cliënt opgebouwde vermogen zoveel mogelijk intact blijft. Ook regelt NeBeK dat de contacten met schuldeisers worden overgenomen. Dit zorgt voor rust in een vaak gespannen situatie waarbij het geen kwaad kan om wat druk van de ketel te halen. Ook is het een prettige wetenschap dat het inschakelen van een bewindvoerder vaak in aanmerking komt voor vergoeding door de overheid.

Schuldenbewind of beschermingsbewind: aan u de keuze

Zoals gezegd biedt NeBeK twee soorten bewindvoering: schuldenbewind en beschermingsbewind. Is eerstgenoemde het geval, dan brengen wij exact in beeld hoe de schuldenpositie eruit ziet. Daarnaast zien wij het als onze taak om het aantal of de hoogte van de vorderingen niet hoger op te laten lopen. We stellen ons ten doel dat de situatie weer beheersbaar wordt en dat de onder bewind gestelde leert om de regie over de uitgaven terug te krijgen. Als beschermingsbewindvoerder zetten wij zoals gezegd in op behoud van het vermogen van de cliënt. Natuurlijk kijken we hierbij naar de bestaande financiële verplichtingen en de mogelijkheden om hieraan te voldoen.

Als er eenmaal een verzoek om bewindvoering is neergelegd bij NeBeK, gaan wij in overleg met de aanvrager om zaken in gang te kunnen zetten. Treden wij op als beschermingsbewindvoerder, dan zijn wij verplicht om beschermingsbewind aan te vragen bij de Rechtbank. Onze deskundige medewerker brengt daarna de verschillende (financiële) gegevens in kaart en maakt een plan van aanpak. Dit wordt ingediend bij de Rechtbank. In het geval van een beschermingsbewind, kan NeBeK in veel gevallen tevens bij de betreffende gemeente een aanvraag indienen om bijzondere bijstand. De kosten die voortkomen uit bewindvoering, zijn namelijk vaak te declareren bij deze bijstand. De tarieven die worden gehanteerd zijn landelijk vastgelegd. Een bewindvoerder mag hieraan dus geen eigen invulling geven.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op met ons en laat u informeren

Beschermingsbewindvoerder nodig? NeBeK!

Wij maken u erop attent dat een onder bewindstelling niet altijd door een betrokkene, familielid of kennis wordt aangevraagd. Hierom kan eveneens worden verzocht door een notaris, zorgverlener of huisarts. Wilt u weten of NeBeK u kan bijstaan als beschermingsbewindvoerder of hebt u andere vragen? Vul dan ons contactformulier in.

Waarom
NeBek Bewindvoering

Back To Top