skip to Main Content

NeBeK: Gemoedsrustplan en Bewindvoering

Wij zijn NeBeK, Nederlands Bewindvoerders Kantoor. We werken voor mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of veranderende levenssituatie niet meer zelfstandig voor hun financiën kunnen of willen zorgen. In deze kwetsbare situaties tonen wij onze kracht. Wij handelen vanuit jarenlange financiële, juridische, administratieve en bancaire expertise. En vooral: vanuit uw belang.

Uw gemoedsrust is ons doel. Het veilige besef dat uw financiële zaken geregeld blijven zoals u dat wenst. We realiseren ons dat geld en bezittingen weliswaar worden uitgedrukt in cijfers, maar vooral emotionele waarde hebben. Voor uzelf en voor de naasten aan en om wie u geeft. Die waarde is voor ons leidend.

Uw belang staat bij ons centraal. Dat ziet u terug in onze dienstverlening. Die is:

Begrijpelijk: Wij kennen de financiële wetten, spelregels en procedures van haver tot gort. We vertalen deze in makkelijke woorden, zodat u begrijpt wat belangrijk en mogelijk is. En wij samen met u kunnen bepalen wat in uw situatie wenselijk is.

Hartelijk/eerlijk: Voor mensen die onvrijwillig in een situatie komen waardoor zij financieel niet meer zelfstandig kunnen of willen handelen, zetten wij onze expertise langdurig in. Alle NeBeK-bewindvoerders hebben ook in hun eigen familiekring de financiële huishouding op zich genomen. Niet alleen uit vertrouwen op onze kennis en integriteit. Maar vooral omdat we het graag doen. Goed, gedegen en met hart en ziel. Zo werken wij ook voor u.

Controleerbaar: Wij hanteren het 4-ogen principe: er zijn altijd meerdere NeBeK- dienstverleners bij uw financiële huishouding betrokken. Zij controleren elkaar. U heeft zelf op ieder gewenst moment inzage in onze werkwijze. Wij staan voor volledige transparantie. Dat zijn we aan u en aan onszelf verplicht.

Onze missie. De NeBeK-werkwijze tot de nieuwe landelijke standaard maken. Dit houdt in dat er altijd minimaal 3 personen betrokken zijn bij het dossier van een klant. Een persoon die de persoonlijke contacten onderhoudt en twee personen die er voor zorgen dat de uitwerking zorgvuldig en foutloos verloopt. Daarmee garanderen we continuïteit en kwaliteit van uw persoonlijke financiën. Om dat doel te bereiken, zullen we altijd integer en oprecht handelen in het belang van u, onze klant.

Onze ambitie. Is het realiseren van een wereld waarin geen financieel misbruik wordt gemaakt van personen in een afhankelijkheidssituatie. Daarom zullen wij altijd zorgvuldig, gedegen, betrouwbaar en integer de financiële belangen van ouderen en kwetsbare personen behartigen.

Waarom nu regelen voor de

Eigen Gemoedsrust ?

Betrouwbaar:

Wat ons betreft zijn alle mensen gelijk en verdient dus iedereen even veel respect. Respect kun je alleen tonen door eerlijk en betrouwbaar te zijn. Dat spreekt voor zich; wij dienen het belang van een ander, dat zullen wij doen met alles wat in ons zit, alsof het ons eigen geld/belang is.

Continuïteit:

NeBeK is een besloten vennootschap. De huidige 4 aandeelhouders staan er voor in dat de belangen van de klanten van NeBeK op een stabiele wijze worden behartigd. Nu en in de toekomst.

Deskundig:

De 4 oprichters van NeBeK hebben verschillende achtergronden. Jan Panman heeft jarenlang gewerkt als deurwaarder, Harry Veen is belastingadviseur, Coert Donders is accountant en Rob van der Donk heeft een bancaire achtergrond.

Betrokken:

Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Onze missie en ambitie zijn daarbij leidend.

.

Back To Top