skip to Main Content

Vrijwillige bewindvoering

Zorg

Het is niet altijd eenvoudig om de persoonlijke financiële zaken overzichtelijk en inzichtelijk te houden. Zeker als we ouder worden en bemerken dat de digitalisering steeds verder gaat. Dit is moeilijk bij te houden en zorgt vaak voor onzekerheid.

De professionele bewindvoerder kan hier een oplossing voor betekenen.

Waarom vrijwillige bewindvoering ?

Door leeftijd of door psychische beperkingen kan het zijn dat het zelfstandig beheren van de financiën onzekerheden met zich meebrengt. De professionele bewindvoerder kan dan een oplossing zijn om deze onzekerheden weg te nemen.

De fysieke en mentale zorg is veelal perfect geregeld. De financiële zorg wordt veelal vergeten terwijl juist deze zorg, middels vrijwillige bewindvoering door een professionele bewindvoerder, met name de rust kan brengen alsmede de zekerheid kan bieden waar behoefte aan is.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op met ons en laat u informeren

Waarom
NeBeK Bewindvoering

Wie schakelt vrijwillige bewindvoering o.a. in?

Beschermingsbewind binnen families

Vrijwillige bewindvoering (beschermingsbewind) wordt veelal aangevraagd binnen familiaire verhoudingen. Dit kan zijn omdat er binnen de familie geen of beperkte kennis aanwezig is. Het kan echter ook zijn dat de professionele bewindvoerder ingeschakeld wordt om ervoor te zorgen dat er op het gebied van de financiën geen onenigheid gewenst is en juist de financiën binnen families tot vervelende discussies kan zorgen. De professionele bewindvoerder is de onafhankelijke adviseur voor de familie op het financiële vak van de onder bewind gestelde.

Onder bewindstelling door andere betrokkenen

Vrijwillige bewindvoering wordt veelal tevens ingezet in situaties waarbij de direct betrokkenen (partner, kennis, zorgverlener, huisarts, notaris e.d.) van mening is dat er behoefte is aan een onafhankelijke ondersteuning door een professionele bewindvoerder. De bewindvoerder heeft de taak om het vermogen te beheren, de beschermingsbewindvoerder.

Back To Top