skip to Main Content

Onder bewindstelling

Onder bewindstelling? Wij bezorgen u financiële rust

Stapelen schulden zich op en zou u best hulp kunnen gebruiken om uw financiële zaken weer op orde te krijgen? Of kent u wellicht iemand voor wie dit nodig is? In dat geval is het verstandig dat de betrokkene onder bewindvoering van het Nederlands Bewindvoeringskantoor (NeBeK) komt te staan. Zodra de rechter zich over deze aanvraag heeft gebogen en de onder bewindstelling aan ons kantoor heeft toegewezen, gaan wij aan de slag.

Allereerst brengen we alle schulden van degene die onder bewind staat in beeld. Vervolgens maken we een budgetplan dat allereerst moet voorkomen dat nog te betalen bedragen verder oplopen. Ook verzorgt NeBeK de contacten met de schuldeisers. Wij zetten als het ware de eerste stap naar financiële rust, die uiteindelijk moet leiden tot schuldsanering.

NeBeK biedt twee soorten onder bewindvoering

Onder bewindvoering kan betrekking hebben op twee situaties: schuldenbewind en beschermingsbewind. NeBeK brengt in het eerste geval in kaart hoe de schuldenpositie precies is en zorgt ervoor dat de vorderingen niet verder oplopen. Het doel is om op termijn te zorgen voor een beheersbare situatie, evenals dat de zelfredzaamheid wordt bevorderd van de onder bewind gestelde. Bij beschermingsbewind is het allereerst onze taak om een bestaand vermogen maximaal intact te houden. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de financiële verplichtingen en mogelijkheden. Hoe de situatie ook is; onze professionele bewindvoering zorgt ervoor dat de persoon die onder bewind is gesteld de geldzaken weer op orde krijgt.

NeBeK heeft inmiddels tien jaar ervaring met het begeleiden van mensen die onder bewindstelling zijn gekomen. De initiatiefnemers zijn vier gedreven ondernemers, die ieder vanuit een eigen werkgebied hun expertise inbrengen. De structuur van ons kantoor verschilt ten opzichte van de meeste andere bewindvoerders. Zo heeft NeBeK de backoffice, die onder meer de communicatie met schuldeisers verzorgt, landelijk centraal geregeld. Een bewindvoerder die de onder bewind gestelde begeleid, wordt hierdoor niet afgeleid van zijn zorgtaak. Bovendien wordt hiermee de kans op dubieuze praktijken tot een minimum beperkt. Wij durven daarom de stelling aan dat we de beste professionele bewindvoerders van Nederland zijn.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op met ons en laat u informeren

Financieel onder bewind? Schakel dan NeBeK in!

Een onder bewindstelling hoeft niet altijd door de betrokkene, een familielid of kennis te worden aangevraagd. Ook een zorgverlener, huisarts of notaris kan hierom vragen. Wilt u weten hoe NeBeK u kan helpen bij een onder bewindvoering? Neem dan contact met ons op.

Waarom
NeBek Bewindvoering

Back To Top