skip to Main Content

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind brengt rust in de financiële situatie

Wanneer het voor iemand noodzakelijk is geworden om zijn of haar zaken financieel weer op een rijtje te krijgen, kunt u altijd een beroep doen op NeBeK, het Nederlands Bewindvoeringskantoor. Wij ondersteunen met een professionele begeleiding en hebben al tien jaar ervaring in schuldenbewind en beschermingsbewind. In laatstgenoemd geval is het onze opdracht om het vermogen van de persoon die onder bewind is gesteld, zoveel mogelijk in stand te houden. Ook wordt de communicatie met de schuldeisers overgenomen. Hierdoor keert de rust in een soms turbulente situatie weer wat terug. Bovendien worden de kosten voor het inhuren van een bewindvoerder in veel gevallen vergoed door de overheid!

Het is soms schrijnend om te zien dat schulden iemands leven gaan beheersen, terwijl er geen uitzicht is op verbetering. Bij NeBeK wordt beschermingsbewind of vrijwillige bewindvoering in veel gevallen binnen een familie aangevraagd. Bijvoorbeeld omdat daar de kennis op dit gebied niet of nauwelijks aanwezig is. Ook komt het voor dat een bewindvoerder wordt ingeschakeld om te voorkomen dat er onenigheid ontstaat over financiële aangelegenheden. Het zijn juist de geldkwesties die in een familie voor vervelende discussies kunnen zorgen. Onze bewindvoerder treedt dan voor de familie op als onafhankelijk adviseur op financieel vlak van de onder bewind gestelde.

Beschermingsbewind nodig? Vaak betaalt de gemeente!

Nadat het verzoek om bewindvoering bij NeBeK is ingediend, nemen wij contact op met de aanvrager om het proces in gang te zetten. Zo vragen wij op onze beurt beschermingsbewind of algemeen bewind aan bij de Rechtbank. Onze professional inventariseert de diverse (financiële) gegevens en dient vervolgens een plan van aanpak in bij de Rechtbank. Als er inderdaad sprake is van beschermingsbewind, zal NeBeK in veel gevallen eveneens bij de betreffende gemeente een beroep doen op de bijzondere bijstand. Veelal worden de kosten die voortvloeien uit de bewindvoering namelijk gedekt vanuit die bijstand. De tarieven voor het voeren van een dergelijk bewind zijn overigens landelijk vastgesteld. Elke bewindvoerder moet zich hieraan conformeren.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op met ons en laat u informeren

Bewind aanvragen bij NeBeK verplicht u tot niets

Bij NeBeK bent u verzekerd van kwaliteit, zorgvuldigheid en snelheid. Daarbij verplicht het aanvragen van beschermingsbewind u in eerste instantie tot niets! Op basis van het gemaakte plan van aanpak beslist u pas of u met ons verder in zaken gaat. Is dat het geval, dan dienen we dit plan gezamenlijk in bij de Rechtbank. Wanneer onze werkwijze u bevalt, kunt u hier contact opnemen met NeBeK.

Waarom
NeBek Bewindvoering

Back To Top