skip to Main Content

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind brengt rust in de financiële situatie

Wanneer het voor iemand noodzakelijk is geworden om zijn of haar zaken financieel weer op een rijtje te krijgen, kunt u altijd een beroep doen op NeBeK. Wij ondersteunen met een professionele begeleiding en hebben ruime ervaring in beschermingsbewind. Hierbij is het onze opdracht om het vermogen van de persoon die onder bewind is gesteld, zoveel mogelijk in stand te houden. Hierdoor keert de rust in een soms turbulente situatie weer wat terug.

Bij NeBeK wordt beschermingsbewind of vrijwillige bewindvoering in veel gevallen door de familie aangevraagd. Veelal omdat daarvoor de kennis op dit gebied niet of nauwelijks aanwezig is. Ook komt het voor dat een bewindvoerder wordt ingeschakeld om te voorkomen dat er onenigheid ontstaat over financiële aangelegenheden. Het zijn juist de geldkwesties die binnen een familie voor vervelende discussies kunnen zorgen. Wij treden dan voor de familie op als onafhankelijk adviseur op financieel vlak van de onder bewind gestelde.

Beschermingsbewind via Rechtbank

Nadat het verzoek om bewindvoering bij NeBeK is ingediend, nemen wij contact op met de aanvrager om het proces in gang te zetten. Zo vragen wij op onze beurt beschermingsbewind of algemeen bewind aan bij de Rechtbank. Wij inventariseren de diverse (financiële) gegevens en dienen vervolgens een plan van aanpak in bij de Rechtbank. De tarieven voor het voeren van bewind zijn overigens landelijk vastgesteld. Elke bewindvoerder moet zich hieraan houden.

Vrijwillig Beschermingsbewind

Nadat het verzoek om bewindvoering bij NeBeK is ingediend, nemen wij contact op met de aanvrager om het proces in gang te zetten. Wij inventariseren de diverse (financiële) gegevens en maken samen met u een plan van aanpak. Vervolgens wordt via de notaris een volmacht gemaakt en ondertekend. Ook hiervoor hanteren wij de landelijk vastgestelde tarieven voor het voeren van bewind.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op met ons en laat u informeren

Back To Top