skip to Main Content

Bewindvoerder schulden

Schulden

Er kan een situatie ontstaan dat schulden iemands leven gaan beheersen en dat er geen uitzicht meer is op een gezonde financiële situatie. In dat geval is de inschakeling van een (schulden)beschermingsbewindvoerder aan te raden.

De communicatie met de schuldeisers wordt door de beschermingsbewindvoerder overgenomen van de onder bewind gestelde. De rust komt hiermede voor een stukje terug. Het onder bewind stellen heeft landelijke zorg en aandacht en in veel gevallen worden de kosten voor het inhuren van een professionele bewindvoerder vergoed door de overheid.

Schuldhulpverlening

Het doel van een professionele bewindvoerder schulden is om de onder bewind gestelde de financiële rust te geven en middels een budgetplan te trachten om de zelfredzaamheid van de onder bewind gestelde maximaal te ontwikkelen. Bewindvoering gaat voor een professionele bewindvoerder verder dan enkel de situatie van het moment onder controle te krijgen. De professioneel bewindvoerder tracht de schuldhulpverlening te bieden met als doel de zelfredzaamheid te bevorderen. NeBeK heeft daarbij het streven om zo snel als mogelijk weer naar een reguliere situatie te komen. Hoe snel dat is, hangt van de specifieke situatie en omstandigheden af. In ieder geval wordt jaarlijks een vrijwillig toets moment ingebouwd en 5 jaarlijks een verplicht toets moment.

NeBeK is niet gespecialiseerd in schuldenbewindvoering.

Wij kunnen u in contact brengen met een door ons geselecteerd bewindvoeringskantoor.

Aanvraag
Bewindvoerder schulden

Schuldsanering

De bewindvoerder schulden brengt alle schulden in beeld, maakt hier middels budgetteren een budgetplan voor, reguleert de schulden en zorgt door de schuldhulpverlening voor schuldsanering.

De schuldeisers worden benaderd door de professionele bewindvoerder waardoor het beschermingsbewind zijn werking heeft. De professionele bewindvoerder is aangesteld door de Rechtbank, is onafhankelijk en geeft maximale ondersteuning bij de vraagstukken over schuldenbewind.

Back To Top