skip to Main Content

Algemene voorwaarden NeBeK bv

NeBeK bv confirmeert zich aan de Nederlandse Wet, aan de in ons maatschappelijk verkeer gehanteerde normen en waarden en aan de regels van redelijkheid en billijkheid.

 

Een geschil zal in overleg behandeld worden waarbij het inschakelen van een mediator tot de mogelijkheid behoort om tot een gezamenlijk passende oplossing te komen. Indien het proces onverhoopt niet de gewenste resultaten geeft zal het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechter welke uitsluitend Nederlands recht zal hanteren.

 

NeBeK bv zal in voorkomend geval nooit meer verschuldigd zijn dan hetgeen de verzekeringsmaatschappij aan NeBeK bv uit zal keren.

 

 

Back To Top